top of page
  • Foto van schrijverOUTBOUND partners

Telemarketing en GDPR: ken de regels!

Bijgewerkt op: 19 aug. 2018

Met de invoering van de Europese GDPR-richtlijn, zien we dat er veel verwarring ontstaan is tussen de nieuwe regels die van toepasing zijn voor het versturen van koude e-mails en de regels voor telemarketing.

telemarketing en GDPR regels

Tijd dus voor een stand van zaken!


Het is na 25 mei 2018 niet meer toegestaan om e-mails te versturen naar prospecten die hiervoor niet vooraf én uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.


Voor het versturen van e-mails is voortaan steeds een opt-in nodig.


Voor telemarketing geldt er al jaren een opt-out regeling via het bel-me-niet register.

Ook na de invoering van de GDPR blijft het toegestaan om prospecten telefonisch te benaderen, behalve indien het telefoonnummer werd geregistreerd op het bel-me-niet register.


Sinds de invoering van de GDPR is het echter niet meer toegestaan om te vragen naar een specifieke persoon bij het bedrijf tenzij je vooraf toestemming hebt van deze persoon.


E-mail = opt-in en Calling = opt-out.

Het is belangrijk te onthouden dat de eindverantwoordelijkheid en de bewijslast steeds ten laste van de adverteerder blijven. Dus ook indien u met een extern call center werkt, blijft u eindverantwoordelijk voor de correcte toepassing van het bel-me-niet register door deze derde partij. Maak hierover dus zeker de nodige afspraken en verzeker u ervan dat elke klanteninteractie in uw CRM systeem wordt gelogd.


Als opdrachtgever blijft u steeds eindverantwoordelijk voor een belcampagne, ook indien een derde partij deze uitvoert.

De wetgeving voor cold calling tussen verschillende Europese landen verschilt, maar doorgaans zijn de regels voor het benaderen van consumenten strikter dan deze voor bedrijven.


Hieronder geven we een overzicht van de wetgeving in verschillende Europese landen:


België: opt-out voor B2C en B2B

Cold calling in België is enkel toegestaan naar prospecten die niet op het bel-me-niet register geregistreerd zijn. Op dit moment bevat het Belgische bel-me-niet register ongeveer 1,3 miljoen vaste en mobiele telefoonnummers.


De Belgische wetgeving is vrij streng in vergelijking met andere landen: een nummer dat op het bel-me-niet register wordt geregistreerd mag binnen de 5 dagen na registratie niet meer gebeld worden. Dit wil zeggen dat u de adresbestanden waarmee u werkt wekelijks dient te vergelijken met de recentste versie van het bel-me-niet register.


Meer informatie over het Belgische bel-me-niet register vindt u hier.


Nederland: opt-out for B2C en Zelfstandigen (ZZP)

Telemarketing naar consumenten en zelfstandigen is in Nederland enkel toegestaan, behalve wanneer zij op het Bel-me-niet register geregistreerd staan.


Bedrijven die een aparte legale entiteit hebben zoals NV's en BV's vallen niet onder de Nederlandse bel-me-niet regeling. Het is wel niet meer toegestaan om te vragen naar een specifieke persoon bij het bedrijf.


Frankrijk: opt-out voor B2C

Frankrijk voerde in 2016 een verplicht bel-me-niet register in consumenten (Bloctel). Wanneer een telefoonnummer geregistreerd wordt op deze lijst, mag dit na 30 dagen niet meer gebeld worden.

Telemarketing activiteiten voor fundraising en marktonderzoek zijn uitgesloten van deze regeling.


Verenigd Koninkrijk: opt-out voor B2C en B2B

Het Verenigd Koninkrijk heeft 2 Bel-me-niet registers: de Telephone Preference Service (TPS) voor consumenten en zelfstandigen en de Corporate Telephone Preference Service voor bedrijven. Wanneer een telefoonnummer op deze lijst wordt geregistreerd, mag dit na 28 niet meer gebeld worden.


Duitsland: opt-in B2C

Telemarketing naar consumenten zonder hun voorafgaande toestemming (opt-in) is verboden. Cold calling naar bedrijven is enkel toegestaan indien er een link is naar de zakelijke belangen van het bedrijf.Met deze informatie willen we u een beeld geven van regelgeving omtrent telemarketing zoals wij deze interpreteren. Dit is geen legaal advies. Consulteer dus eerst een jurist om uw specifieke noden te bespreken.


Wij werkten voor verschillende projecten reeds samen uitstekende juristen.

Contacteer ons indien u een referentie wenst.

Comments


bottom of page